Σχετικά με το έργο

image174

Έργο RoboVET: Ορισμός και Εφαρμογή Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στη Τεχνική Ρομποτικής

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας βαθμίδας ΕΕΚ που θα προωθήσει με μεγάλη δυναμική την εργοδότηση και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας παρέχοντας εξειδικευμένους τεχνικούς ρομποτικής στην αγορά εργασίας. 

image175

Στόχοι του έργου

Αποτελέσματα του έργου

Αποτελέσματα του έργου

Το έργο έχει 4 στόχους:

 • αύξηση των πιθανοτήτων εργοδότησης των νέων  με την αντιστοίχιση των προσόντων τους στις ανάγκες της αγοράς.
 • συνεισφορά στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευμένου, εξειδικευμένου και ενεργού εργατικού δυναμικού.
 • στήριξη για κοινές εξελίξεις στα προγράμματα ΕΕΚ στην Ευρώπη και αύξηση της ποιότητας, της σχετικότητας και της ελκυστικότητας των προγραμμάτων επιτρέποντας την μεταφορά και την αμοιβαία αναγνώριση προσόντων κάνοντας τα προγράμματα πιο ελκυστικά για το μελλοντικό εργατικό δυναμικό.
 • προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, ειδικά των ΜΜΕ που παραδοσιακά έχουν λιγότερη δυνατότητα να εργοδοτούν εξειδικευμένο προσωπικό, μέσω της προώθησης προγραμμάτων ΕΕΚ στη ρομποτική. 

image176

Αποτελέσματα του έργου

Αποτελέσματα του έργου

Αποτελέσματα του έργου

Τα αποτελέσματα που αναμένεται επιτύχει το έργο είναι:

 • η αξιολόγηση αναγκών στη ρομποτική εκπαίδευση
 • η δημιουργία ενός λεπτομερούς προφίλ προσόντων συμπεριλαμβανομένων και των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • η αντιστοίχιση των αναγκών εξειδίκευσης στις ανάγκες τις αγοράς
 • μια κοινή διδακτέα ύλη που θα τυγχάνει αμοιβαίας αναγνώρισης και νέες εκπαιδευτικές ενότητες
 • αειφόρα δίκτυα συνεργασίας για την αύξηση της εργοδότησης των νέων και της ελκυστικότητας των προγραμμάτων ΕΕΚ

image177

Ομάδες στόχοι

Αποτελέσματα του έργου

Ομάδες στόχοι

Σε πρώτο επίπεδο οι άμεσες ομάδες στόχων είναι:

 • μαθητές και καθηγητές ΕΕΚ
 • φορείς που προσφέρουν προγράμματα ΕΕΚ
 • δημόσιοι φορείς ρύθμισης προγραμμάτων ΕΚΚ

Σε δεύτερο επίπεδο, οι επιχειρήσεις, ειδικά οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες αντιμετωπίζουν, την πρόκληση του εκσυγχρονισμού ή τη δυσκολία εργοδότησης εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης.

Τα νέα μας

Εκδηλώσεις

14-15 Ιανουαρίου 2020

3η Συνάντηση της Κοινοπραξίας του Έργου

All day

Valladolid, Ισπανία

Event Details

14-15 Ιανουαρίου 2020

3η Συνάντηση της Κοινοπραξίας του Έργου

We invite you to listen to live bands play beautiful music in the park. Enjoy the sounds of Laureen Davis and the Kings, and enjoy wine tast...

Event Details

All day

Valladolid, Ισπανία

8-9 Μαϊου 2019

2η Συνάντηση της Κοινοπραξίας του Έργου

All day

Λευκωσία, Κύπρος

Event Details

8-9 Μαϊου 2019

2η Συνάντηση της Κοινοπραξίας του Έργου

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου έγινε στις 8 και 9 Μαϊου 2019 στη Λευκωσία, Κύπρο με οικοδεσπότη τον Αναπτυξιακού Οργανισμό RTD Tal...

Event Details

All day

Λευκωσία, Κύπρος

27-28 Νοεμβρίου 2018

Συνάντηση της Κοινοπραξίας του έργου

All day

Espinho, Πορτογαλία

Event Details

27-28 Νοεμβρίου 2018

Συνάντηση της Κοινοπραξίας του έργου

Η πρώτη διακρατική συνάντηση έλαβε χώρα στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2018 στη Πορτογαλία.

Ο οικοδεσπότης ήταν το CEPROF, ως ο συντονιστής του έργ...

Event Details

All day

Espinho, Πορτογαλία

Κοινοπραξία

image178
image179
image180
image181
image182
image183
image184
image185
image186
image187

  Το έργο χρηματοδοτείτε με την υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Erasmus+.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της ιστοσελίδας δεν αποτελεί και την υιοθέτηση από την Επιτροπή του περιεχομένου, που αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτήν. 

image188

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπληρώστε τα πιο κάτω!