Έργο RoboVET

Σχετικά με το έργο

Έργο RoboVET: Ορισμός και Εφαρμογή Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στη Τεχνική Ρομποτικής

image292

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας βαθμίδας ΕΕΚ που θα προωθήσει με μεγάλη δυναμική την εργοδότηση και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας παρέχοντας εξειδικευμένους τεχνικούς ρομποτικής στην αγορά εργασίας. 

Στόχοι του έργου

image293

Το έργο έχει 4 στόχους:

 • αύξηση των πιθανοτήτων εργοδότησης των νέων  με την αντιστοίχιση των προσόντων τους στις ανάγκες της αγοράς.
 • συνεισφορά στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευμένου, εξειδικευμένου και ενεργού εργατικού δυναμικού.
 • στήριξη για κοινές εξελίξεις στα προγράμματα ΕΕΚ στην Ευρώπη και αύξηση της ποιότητας, της σχετικότητας και της ελκυστικότητας των προγραμμάτων επιτρέποντας την μεταφορά και την αμοιβαία αναγνώριση προσόντων κάνοντας τα προγράμματα πιο ελκυστικά για το μελλοντικό εργατικό δυναμικό.
 • προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, ειδικά των ΜΜΕ που παραδοσιακά έχουν λιγότερη δυνατότητα να εργοδοτούν εξειδικευμένο προσωπικό, μέσω της προώθησης προγραμμάτων ΕΕΚ στη ρομποτική. 

Αποτελέσματα του έργου

image294

Τα αποτελέσματα που αναμένεται επιτύχει το έργο είναι:

 • η αξιολόγηση αναγκών στη ρομποτική εκπαίδευση
 • η δημιουργία ενός λεπτομερούς προφίλ προσόντων συμπεριλαμβανομένων και των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • η αντιστοίχιση των αναγκών εξειδίκευσης στις ανάγκες τις αγοράς
 • μια κοινή διδακτέα ύλη που θα τυγχάνει αμοιβαίας αναγνώρισης και νέες εκπαιδευτικές ενότητες
 • αειφόρα δίκτυα συνεργασίας για την αύξηση της εργοδότησης των νέων και της ελκυστικότητας των προγραμμάτων ΕΕΚ

Ομάδες στόχοι

image295

Σε πρώτο επίπεδο οι άμεσες ομάδες στόχων είναι:

 • μαθητές και καθηγητές ΕΕΚ
 • φορείς που προσφέρουν προγράμματα ΕΕΚ
 • δημόσιοι φορείς ρύθμισης προγραμμάτων ΕΚΚ

Σε δεύτερο επίπεδο, οι επιχειρήσεις, ειδικά οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες αντιμετωπίζουν, την πρόκληση του εκσυγχρονισμού ή τη δυσκολία εργοδότησης εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης.

Αποτελέσματα έργου

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα ενημερωτικά μας δελτία

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναμενόμενη επίδραση

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα νέα μας

Εκδηλώσεις

27-28 Νοεμβρίου 2018

Συνάντηση της Κοινοπραξίας του έργου

All day

Espinho, Πορτογαλία

+ Event Details

27-28 Νοεμβρίου 2018

Συνάντηση της Κοινοπραξίας του έργου

Η πρώτη διακρατική συνάντηση έλαβε χώρα στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2018 στη Πορτογαλία.

Ο οικοδεσπότης ήταν το CEPROF, ως ο συντονιστής του έργου. 

Οι εταίροι παρουσίασαν τους οργανισμούς τους και συζήτησαν τα πιο σημαντικά σημεία του έργου: τους στόχους, τα πακέτα εργασίας, εκδηλώσεις, τη διαχείριση του έργου, την εφαρμογή, ενέργειες διάδοσης και αξιοποίησης, πιστοποίηση ποιότητας και τη παρακολούθηση και εκτίμηση του έργου.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν από τους συμμετέχοντες του έργου ήταν σημαντικές για την ανάπτυξη των πρώτων δραστηριοτήτων του με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα.

Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για το ξεκίνημα του έργου καθότι επέτρεψε στους εταίρους να εργαστούν πρόσωπο με πρόσωπο.

All day

Espinho, Πορτογαλία

Κοινοπραξία

image296
image297
image298
image299
image300
image301
image302
image303
image304
image305

  Το έργο χρηματοδοτείτε με την υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Erasmus+.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της ιστοσελίδας δεν αποτελεί και την υιοθέτηση από την Επιτροπή του περιεχομένου, που αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτήν. 

image306
image307

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπληρώστε τα πιο κάτω!