Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα μας!

Το πρόγραμμα RoboVET εφαρμόζει τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ)2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27ης Απριλίου 2016 για τη προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων αυτών, και καταργώντας την Οδηγία 95/46/ΕΚ (ΓΚΠΔ). Λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω ζητάμε να μας δώσετε τη συναίνεσή σας για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία σχετικά με εκδηλώσεις, νέα και ανακοινώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας.